Kezdőlap Plakát készítése Gyakran ismételt kérdések

Vásárlási információk

A kereskedelmi feltételek meghatározzák és módosítják az eladó jogait és kötelezettségeit, aki Petr Javořík, székhelye: Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, ID: 76018334 (a továbbiakban: "Eladó").

 

 

1. Bevezető rendelkezések

A résztvevők jogviszonyai az Eladó kisemlekek.hu (továbbiakban csak „áru”) weboldalon tett ajánlatából harmadik fél (a továbbiakban csak: „Vásárló”) általi tartalmi áru (a továbbiakban: áru) vásárlása során "eshop"-ként) a Cseh Köztársaság jogviszonyai szerint, elsősorban a 89/2012.sz., Polgári Törvénykönyv, (továbbiakban: Ptk) is, a jelen szerződési feltételeket Ptk-ként is említik, valamint abban az esetben, ha a Vevő egyszemélyben fogyasztó is, a 634/1992 sz., Törvénygyűjtemény (továbbá csak TGy.) Fogyasztóvédelmi törvény.

 

2. Árukkal és az árakkal kapcsolatos információk

Az árukra vonatkozó információk, beleértve az egyes áruk árait és főbb jellemzőit, a konfiguráltokban találhatók, amely a megrendelés és a megrendelőlap létrehozásának szerves részét képezi. Az áruk árai általános forgalmi adóval együtt vannak feltüntetve. Az áruk árai mindaddig érvényesek, amíg azok a webáruházban megjelennek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az adásvételi szerződés egyedileg megtárgyalt feltételekkel történő megkötését.

2.2. Az áru vételára az Eladó aktuális ár listája szerint kerül meghatározásra abban az összegben, amelyben azt az adott árura vonatkozóan a Vevő a rendelés leadásának napján feltünteti. Az eladó az ár lista változtatás jogát fenntartja. Az ár lista változás a kisemlekek.hu szerveren a megrendelőlapon belüli megjelenés pillanatától lép hatályba.

2.3. A vevő tudomásul veszi, hogy az árut további tartozékok (fa, műanyag vagy üveg keret) nélkül szállítjuk. Speciális árufajtát képeznek az ajándékutalványok, amelyeket a Vevő kizárólag elektronikus úton - e-mailben - kap meg.

3. Árurendelés és az adásvételi szerződés megkötése

 

3.1. A Vevő a megrendelést kizárólag elektronikus úton, a megrendelőlapon és az áru specifikációjára szolgáló konfiguráltokon keresztül jogosult leadni. A Vevő által leadott megrendelés 7 napig kötelező a Vevőre nézve. A kötelező érvényű megrendelés elküldése (beadása) előtt a Vevőnek lehetősége van a megrendelésben megadott összes adatának ellenőrzésére és megváltoztatására, valamint lehetősége van a teljes megrendelés törlésére. A Vevő a megrendelését az e-shopon belül a „Megrendelem és fizetés” megrendeléssel küldi el az Eladónak. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszközök használata során felmerülő költségeket maga a vevő hárítja.

 

3.2. A megrendelés a Vevő javaslata az adásvételi szerződés megkötésére. A szerződés akkor jön létre, ha az Eladó a megrendelést annak kötelező érvényű időtartama alatt elfogadja. Az elfogadást az Eladó elektronikus úton, a Vevő szerződéskötési javaslatának elfogadásáról szóló kifejezett tájékoztatást tartalmazó e-mail üzenettel, a Vevő e-mail címére és/illetve a megrendelés visszaigazolásával végzi, a megrendelőlapon meghatározott módon. A Vevő jogosult továbbá a kötelező érvényű megrendelés egyoldalú visszavonására bármikor, mielőtt az Eladó a rendelést elfogadná.

 

3.3. A megkötött szerződést csak a két fél közös megegyezése után lehet megváltoztatni, vagy felmondani, a jogszabályban vagy jelen Ptk-ban meghatározott okból és módon. A kivétel az 5.3sz. bekezdés, ha a Vevő a vásárlástól számított 7 napon belül nem fizeti ki a megrendelést.

 

3.4. Ha az Eladó a megrendelést a kötelező érvényű határidőn belül, vagy a Vevő általi elállás előtt nem fogadja el, a szerződés nem jön létre. Az eladó a továbbiakban nem köteles a rendelést elfogadni.

3.5. A szerződést kizárólag csak az anyanyelven lehet megkötni.

 

3.6. Abban az esetben, ha nyilvánvaló műszaki hiba történt az eladó részéről az áru e-shopban történő árának megadásakor, vagy a megrendelés során, az Eladó nem köteles az árut a Vevő részére nyilvánvalóan átadni. hibás ár, még akkor is, ha a vevőnek automatikus visszaigazolást küldtek a megrendelés kézhezvételéről a jelen feltételek szerint. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a vevőt a hibáról, és módosított ajánlatot küld e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és az adásvételi szerződés ebben az esetben a vevő által az eladó e-mail címére küldött elfogadás megerősítésével jön létre.


 

4. Fizetési feltételek és áruszállítás

 

4.1. A vevő az áru árát kizárólag fizetési kapun vagy banki átutalással fizetheti ki. Az eladó előleget vagy más hasonló fizetést nem követel a vevőtől. A vételár kifizetése az áru kiszállítása előtt nem előleg.

4.2. Az árut a Vásárló által a megrendelésben megadott címre kézbesítjük. A szállítási mód kiválasztását az Eladó a beérkezett megrendelés feldolgozása során végzi el.

4.3. A Vevő az áru fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, megkárosodás esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A küldeménybe való illetéktelen behatolásra utaló csomagolási sérülés esetén a Vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a fuvarozótól. Az eladó adóbizonylatot - számlát állít ki a vevőnek. Az adóbizonylatot a Vevő e-mail címére küldjük.
 

4.4. Az áru tulajdonjoga és az abban bekövetkezett sérülés kockázata a fogyasztónak minősülő Vevőre száll át abban a pillanatban, amikor az áru/szolgáltatás át neki adva, ill. amikor a Vevő az

az eladó rendelkezhet vele. Az áru/szolgáltatás értékesítésével, illetve rendelkezésre bocsátásának lehetővé tételével az Eladó a Fogyasztónak minősülő Vevő részére áruátadási/szolgáltatás átadási/szolgáltatási kötelezettsége teljesül. Abban az esetben, ha a Vevő vállalkozó is, az Eladó az áru átadása/szolgáltatás átadása/szolgáltatás nyújtása kötelezettségének az ártalmatlanítás lehetővé tételével, vagy a Vevő részére történő szállításra az első fuvarozónak történő értékesítésével tesz eleget, mindaddig, amíg az lehetővé teszi számára a szállítási szerződésből eredő jogok gyakorlását a fuvarozóval szemben; ugyanebben a pillanatban az áru/szolgáltatás eredményére vonatkozó tulajdonjog és az azokban bekövetkezett károsodás kockázata is átszáll az ilyen Vevőre.

4.5. Ha a szerződésben nincs másképp beiktatva, az Eladó vállalja, hogy az ár megfizetését követő 10 munkanapon belül az árut a Vevő részére kiszállítja, a szolgáltatást átadja, illetve a szolgáltatást nyújt. Kivételes esetekben a kiszállításhoz szükséges idő meghosszabbítható.


 

5. Elállás a szerződéstől

 

5.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a vevő kívánsága szerint vagy személyére módosított áru szállítására vagy munkára vonatkozó szerződést köt. A Ptk 1837. §-a értelmében a Vevőnek 14 napon belül nincs joga indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

5.2. A vevő többek között a Ptk. 1837. §-a értelmében nem állhat el a szerződéstől:

5.3 Az Eladó elállhat a szerződéstől, ha a Vevő a rendelést a megrendeléstől számított 7 napon belül nem fizette ki. Ebben az esetben a rendelés törlésre kerül. Megrendelés törlése esetén az Eladó erről a Vásárlót nem köteles tájékoztatni.

 

6. Szavatosság
 

6.1. Az Eladó az e-shopon keresztül megrendelt áru/szolgáltatás minőségére 24 hónapos garanciát vállal a Vevőnek. A jótállási idő akkor kezdődik, amikor a Vevő átveszi az árut. A szavatossági jogalkalmazás A Ptk- ra vonatkozó rendelkezései érvényesek.


 

7. Szállítás és kommunikáció

 

7.1. A szerződő felek minden írásos levelezést elektronikus levélben kézbesíthetnek egymásnak. A Vevő a levelezést a jelen feltételekben megadott e-mail címre kézbesíti az eladónak. Az Eladó a leveleket a vevőnek a megrendelésben megadott e-mail címre kézbesíti.

8. Peren kívüli vitarendezés

 

8.1. A szerződés alapján felmerülő vitákat kizárólag a Cseh Köztársaság jogelvei szerint rendezik, és a Cseh Köztársaság illetékes bíróságai rendezik.

Az Eladó és a Vevő közötti esetleges viták peren kívül is rendezhetők. Ilyen esetben a Vevő – fogyasztó kapcsolatba léphet a peren kívüli vitarendezés alanyával, amely például a Cseh Kereskedelmi Felügyelet – https://ec.europa.eu/. A vita peren kívüli rendezésének megkezdéséig az eladó azt javasolja, hogy a Vevő először lépjen kapcsolatba az eladóval a helyzet megoldása érdekében.
 

8.2. A vevő kihasználhatja az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformot is a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen.


 

9. Kedvezmény kódok
 

9.1. A kedvezmény kódok 1 évig érvényesek. A kedvezmény kódok a határidő lejárta után nem érvényesek. Az eladó fenntartja a jogot, hogy az akciós kód érvényességét bármikor megszüntesse, illetve meghosszabbítsa.

 

9.2. A kedvezménykódok az ÁFA-t tartalmazó árra vonatkoznak.

 

9.3. A kedvezménykódok tartalmazhatják a kedvezmény százalékát, illetve abszolút kifejezését. A vásárló a kedvezmény összegét a megfelelő kedvezménykód megadása után a kosárban tudja meg.

9.4. A kedvezménykódokhoz rendelkezhet egy minimális vásárlási érték feltétele. Erről a feltételről a vásárló a Kedvezménykód alkalmazásakor értesül. 

 10. Záró rendelkezések

 

10.1. Az Eladó és a Vevő közötti minden megállapodásra a Cseh Köztársaság jogrendje az irányadó. Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a Cseh Köztársaság jogrendje az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általános kötelező jogszabályokból eredő jogait.
 

10.2. A Vevővel kapcsolatban az Eladót semmilyen magatartási kódex nem köti a Ptk a 1826. § rendelkezései szerint., 1e) pont alapján. Az adásvételi szerződést a feltételekkel együtt az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

 

10.3. Jelen feltételek szövegét az Eladó szabadon és szabadon módosíthatja, kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkeztek.

Jelen feltételek 2023. augusztus 1-jén lépnek hatályba